Jakten på plasten

I dagsläget är Jakten på plasten den enda fokusgruppen under tema Produktion och cirkulär ekonomi. Vanliga punkter på gruppens möten är erfarenhetsutbyten och olika inspirationsinslag.

Efter en gemensam workshop har man tagit fram ett antal inriktningar på sitt arbete baserat på vad deltagarna tycker är intressant och vad de vill vara med att driva. Fokusgruppen har under vintern och våren även haft två exjobbare hos Vattenfall involverade i dess arbete.

Inriktningar på arbetet

Minimering

  • Minimering av förpackningsplast
  • Fler refillförpackningar

Förbättrad källsortering

  • Plockstudier (erfarenhetsutbyten, resultat, åtgärder, mål, möjligheter och begränsningar)
  • Ökad källsortering (förnybar plast, upphandling, ensilageplast, matförpackningar)

Deltagare i fokusgruppen

Akademiska sjukhuset
Energikontoret i Mälardalen
Jordens vänner
Klimataktion
Ragn-Sells
Region Uppsala
Returpappercentralen
SLU
Thermo Fisher Scientific
Uppsalahem
Uppsala kommun
Uppsala Universitet
Uppsala Vatten och Avfall
Vasakronan
Vattenfall

Även organisationer utöver klimatprotokollets medlemmar är välkomna att delta i fokusgruppen och dess arbete, ta i så fall kontakt med klimatprotokollet för mer information.

Fokusgruppsledare

Anna Hilding (Uppsala kommun)
070-621 98 62
anna.hilding@uppsala.se

Anna Karlsson (Länsstyrelsen Uppsala Län)
010 22 33 455
anna.c.karlsson@lansstyrelsen.se