Hållbart resande

Fokusgruppen träffas ca 2 gånger/halvår, dessa möten är övergripande för att samla ihop fokusgruppen och uppdatera deltagarna om de olika projekten. Projekten drivs sedan i projektmöten mellan fokusgruppsmötena.

Projektet Spjutspetsar mobility management som genomfördes under period II fick ett bra genomslag och resultat och har uppmärksammats på flera håll utanför klimatprotokollet. Trots att projektet är avslutat kommer flera av delprojekten rulla vidare i fokusgruppen under klimatprotokollets tredje period.

Nya och gamla projektförslag togs fram gemensamt av fokusgruppens deltagare under en workshop. Bland dessa har man sedan valt ut ett antal att fortsätta med:

 • Cykelvänlig arbetsplats
 • Testresenär vikbar cykel + gratis buss/tåg
 • Resvaneundersökning
 • Deltagande under Europeiska trafikantveckan
 • Fossilbränslefri fordonsflotta
 • Nollzon
 • Gemensam ansökan laddstolpar
 • Testresenär buss/tåg
 • Årskort mot nettolöneavdrag
 • Vintercyklist
 • Miljöresan

Deltagare i fokusgruppen

Biogas Öst
Energikontoret i Mälardalen
Fresenius Kabi
Fyrishov
IKEA
Jordens vänner
Klimataktion
Nobina Sverige Uppland
Ramböll
Region Uppsala
SLU
Svenska kyrkan, Uppsala pastorat
Uppsala kommun
Uppsala parkerings AB
Uppsala Universitet
Vasakronan
Vattenfall
Vård & omsorg, Uppsala kommun

Även organisationer utöver klimatprotokollets medlemmar är välkomna att delta i fokusgruppen och dess arbete, ta i så fall kontakt med klimatprotokollet för mer information.

Fokusgruppsledare

Ingrid Lembke von Schéele (Uppsala kommun)
018-727 43 73
ingrid.von-scheele@uppsala.se

Tove Bergström (Region Uppsala, Upplands Lokaltrafik)
018-611 19 61
tove.bergstrom@ul.se

Gunilla Englund (Uppsala kommun)
018-727 86 49
gunilla.englund@uppsala.se