Hållbara godstransporter

Gruppen strävar efter att alternera mellan två huvudteman på mötena:

  • Teknik/infrastruktur (fordon, drivmedel med mera)
  • Verksamhetsutveckling av godstransporter

Gruppens arbete präglas av mycket erfarenhets- och kunskapsutbyte tillsammans med olika inspirationsinslag och grupparbeten.

Projekt

För tillfället har fokusgruppen två projekt på gång:

  • Godslogistik i innerstaden
  • Utredning av möjligheter till samordnade varutransporter mellan Uppsala kommun och Landstinget i Uppsala län

Tanken är att projekten ska kunna bära sig själva och påvisa effekter och mätbarhet på det sättet.

Deltagare i fokusgruppen

Biogas Öst
Energikontoret Mälardalen
Fresenius Kabi
IKEA
Jordens Vänner
MLT
NCC
Ragn-Sells
Ramböll
Region Uppsala
Riksbyggen
Skandia Fastigheter
SLU
STUNS
Uppsala kommun
Uppsala parkering
Uppsala universitet
Uppsalahem AB
Vasakronan
Vattenfall
WSP

Länk medlemmar

Även organisationer utöver klimatprotokollets medlemmar är välkomna att delta i fokusgruppen och dess arbete, ta i så fall kontakt med klimatprotokollet för mer information.

Fokusgruppsledare

Martin Ahrne (Biogas Öst)
073-641 81 57
martin.ahrne@biogasost.se

Elin Skogens (Uppsala kommun)
018-727 43 71
Elin.Skogens@uppsala.se