Hållbar stadsutveckling

Fokusgruppen Hållbar stadsutveckling är klimatprotokollets nyaste fokusgrupp, vilken startade i början av den tredje programperioden. I början var gruppens största utmaning att sålla bland alla idéer kring projekt och bena ut vad gruppen verkligen ska hålla på med och var man gör mest nytta.

Ett antal möten senare har resulterat i uppstarten av följande projektidéer :

  • Definiera ramverk
  • Kretslopp, mobilitet
  • LCA
  • Beteende
  • Förnybar energi

Vissa delar av dessa projekt går in i det arbete som görs i andra fokusgrupper, därför kan dessa inriktningar komma att justeras framöver.

Deltagare i fokusgruppen

Akademiska sjukhuset
ChromoGenics
Ihus
IVL, Svenska Miljöinstitutet
Jordens vänner
Klimataktion
Naturskyddsföreningen
NCC
Nobina Sverige Uppland
Ramböll
Region Uppsala
Riksbyggen
Rosendal fastigheter
Skanska
SLU
Svenska kyrkan, Uppsala pastorat
Uppsalahem
Uppsala kommun
Vasakronan
Vattenfall
Vård & omsorg, Uppsala kommun
White
WSP

Även organisationer utöver klimatprotokollets medlemmar är välkomna att delta i fokusgruppen och dess arbete, ta i så fall kontakt med klimatprotokollet för mer information.

Fokusgruppsledare

Uppsala klimatprotokoll