Hållbar stadsutveckling

Den 30 augusti tog fokusgruppen Hållbar stadsutveckling beslutet att dela sig i två, hållbar stadsdelsutveckling och byggmaterialval.

Den ena gruppen kommer ha fokus på indirekt klimatpåverkan i byggmaterial, särskilt fokus ska ligga på att utveckla träbyggande. Den andra gruppen kommer ha fokus på riktlinjer och ramverk vad gäller planering på systemnivå och stadsdelsområde.

Föreslagna riktlinjer för gruppen materialval:

 • Erfarenhetsutbyte, kunskapsuppbyggnad och samverkan för lägre klimatpåverkan och möjligen klimatpositiv påverkan från byggmaterial.
 • Utveckla förmåga att mäta och sätta mål för indirekt klimatpåverkan i byggmaterial, i den egna organisationen och i Klimatprotokollet.
 • Främja val av material med låg klimatpåverkan och möjligen positiv klimatpåverkan.
 • Föra dialog kring kommunalt träbygg-mål.
 • Följa samarbetsprojektet Brillinge (skarp LCA)
 • Delta i Mistra Carbon Exit.

Föreslagna riktlinjer för gruppen hållbar stadsdelsutveckling:

 • Erfarenhetsutbyte och samverkan inom områdesvis stadsutveckling, metoder, strukturer, organisation, styrning.
 • Arbeta med ekosystemtjänster, inklusive följa samarbetsprojektet Ekosystemtjänster i Kvarngärdet.
 • Föra dialog med stadsdelsutvecklingsprojekten, exempelvis Ulleråker, Rosendal.
 • Delta i processen att ta fram Uppsala riktlinjer för områdesvis stadsutveckling.
 • Delta i Mistra Carbon Exit.

Deltagare i fokusgrupperna

Akademiska sjukhuset
ChromoGenics
Ihus
IVL, Svenska Miljöinstitutet
Jordens vänner
Klimataktion
Naturskyddsföreningen
NCC
Nobina Sverige Uppland
Ramböll
Region Uppsala
Riksbyggen
Rosendal fastigheter
Skanska
SLU
Svenska kyrkan, Uppsala pastorat
Uppsalahem
Uppsala kommun
Vasakronan
Vattenfall
Vård & omsorg, Uppsala kommun
White
WSP

Även organisationer utöver Klimatprotokollets medlemmar är välkomna att delta i fokusgruppen och dess arbete, ta i så fall kontakt med Klimatprotokollet för mer information.

Fokusgruppsledare

Uppsala klimatprotokoll