Energi

I fokusgruppen för Energi arbetas det mycket mot att minska fastigheters koldioxidutsläpp genom att effektivisera dess energianvändning. En stor del av arbetet har tidigare varit fokuserat på kunskapsutbyte, men tanken är nu att formulera och genomföra konkreta projekt för att få tydliga mätbara resultat.

Gruppen har i period III smalnat av sin inriktning, men kommer att fortsätta lyfta goda exempel av samarbetet.

De projekt som kommer att genomföras under perioden är:

  • Energistafetten: En första pilotomgång ska genomföras hos tre medlemmar. I piloten tittar man endast tittar på ventilationen på ett objekt på respektive organisation.
  • Innovativa lösningar: Här kommer det eventuellt att ske en samordning med foksugrupp sol. Andra tankar om projektet är att genomföra ett halvdagsseminarium.
  • Utbildning av förvaltare/tekniker: Under hösten kommer det ske en utbildning för fastighetsförvaltare/tekniker med ett tema som berör många.

Ett potentiellt område för fokusgruppen att titta på i framtiden är spillvärme.

Deltagare i fokusgruppen

Bjerking
ChromoGenics
Energikontoret Mälardalen
Fresenius Kabi
Fyrishov
GE Healthcare
HP Solartech
Ihus
Jordens Vänner
Lurbo Ridskola
Naturskyddsföreningen
Ramböll
Region Uppsala
Riksbyggen
SLU
Uppsala kommun
Uppsala universitet
Uppsala Vatten & Avfall AB
Uppsalahem AB
Vasakronan
Vattenfall

Även organisationer utöver klimatprotokollets medlemmar är välkomna att delta i fokusgruppen och dess arbete, ta i så fall kontakt med klimatprotokollet för mer information.

Fokusgruppsledare

Kristina Starborg (Uppsala kommun)
018-727 12 58, 072-569 39 33
kristina.starborg@uppsala.se

Marcus Nystrand (Region Uppsala)
073-866 05 02
marcus.nystrand@regionuppsala.se