Nyhet

Mobilitets- och trafikstrategi på gång

Publicerad: 22 januari 2018 Senast uppdaterad: 22 januari 2018

I mars bjuder Uppsala kommun tillsammans med tre av Klimatprotokollets fokusgrupper in till möte för att informera och samtala kring arbetet med en mobilitets- och trafikstrategi.

Stadsbyggnadsförvaltningen på Uppsala kommun har fått i uppdrag att ta fram en Mobilitets- och trafikstrategi. En samrådshandling ska finnas klar till juni 2018 och innan dess har projektet för avsikt att stämma av med viktiga aktörer. Uppsala kommun bjuder därför tillsammans med Klimatprotokollets fokusgrupper Hållbart resande, Hållbar stadsdelsutveckling och Hållbara godstransporter, in till möte för att informera, förankra och samtala kring arbetet.

När: 7 mars, mellan 09.00-12.00
Plats: Norrlands nation, Västra Ågatan 14

För mer information och anmälan: kontakta Sara Andersson, (sara.andersson4@uppsala.se, 018-727 43 98) senast 15 februari 2018.