Nyhet

Klimatprotokollet lovar minska sina utsläpp

Publicerad: 14 oktober 2016 Senast uppdaterad: 14 oktober 2016

Medlemmarna i klimatprotokollet ska minska sina utsläpp av växthusgaser med fem procent innan utgången av 2017. Beslutet togs på höstens rundabordsmötet under måndagen 10 oktober.

Michael Åhlman efter mötets gästföreläsning av Kevin Anderson. Foto: Isak Stoddard

– Uppsala har ett ambitiöst mål att vara en fossilfri välfärdskommun 2030. Den omställningen kan Uppsala kommun inte klara på egen hand och därför är det glädjande att så många av Uppsalas företag och organisationer nu tar fler konkreta och tydliga steg mot ett fossilfritt Uppsala, säger Marlene Burwick (S), kommunstyrelsens ordförande.

Företagen och organisationerna som ingår i Uppsala klimatprotokoll släppte förra året ut ungefär 160 000 ton växthusgaser i atmosfären. De står därmed för ungefär en sjättedel av de totala utsläppen i Uppsala kommuns geografiska område. Löften att minska utsläppen med fem procent till år 2018 innebär en minskning på cirka 8 000 ton.

Medlemmarna i klimatprotokollet åtar sig även att minska sin energiförbrukning med 2,7 procent under samma period, vilket motsvarar 26 000 MWh.

Medlemmen Vattenfall arbetar sedan tidigare med att fasa ut torv och fossil olja som bränsle, och därmed halvera sina koldioxidutsläpp till 2020. Tillsammans med övriga medlemmars åtaganden ger detta en minskning med cirka 150 000 ton växthusgaser till 2020.

Kvar är då cirka 70 000 ton till kommunens etappmål att klimatutsläppen ska vara högst en miljon ton år 2020.

– Vi hoppas att klimatprotokollets åtaganden ska inspirera Uppsalabor och andra företag att öka sina ansträngningar att minska sina klimatavtryck. Tillsammans når vi lägre, säger Björn Sigurdson, klimatstrateg på Uppsala kommun.

Den indirekta klimatpåverkan mäts i liten utsträckning idag. Därför ska medlemmarna i klimatprotokollet tillsammans utveckla metoder för att från år 2019 i högre grad kunna mäta och sätta upp mål för de indirekta utsläpp som deras verksamheter orsakar.   

Mer information

Björn Sigurdson, klimatstrateg, Uppsala kommun
Telefon: 018-727 12 04
E-post: bjorn.sigurdson@uppsala.se