Nyhet

Hur ska Sverige och Uppsala bli fossilfritt?

Publicerad: 3 juni 2016 Senast uppdaterad: 7 juli 2016

Den 7:e juni bjuder Baltic University Programme med flera in till ett seminarium om Vägen från Paris - hur ska Uppsala och Sverige uppnå målsättningen om att bli fossilfritt?

På seminariet föreläser Anders Wijkman från Miljömålsberedningen samt kommunens klimatstrateg Björn Sigurdson. Plats är föreläsningssalen Hamberg på Institutionen för Geovetenskaper (Geocentrum), Villavägen 16 i Uppsala. Seminariet hålls på engelska.

Program

15.00    How Sweden will be fossil fuel free by 2045 av Anders Wijkman.

Anders Wijkman är ordförande för Miljömålsberedningen, i vilket konkreta klimatåtgärder är en huvuduppgift. Deras slutrapport förväntas i början av juni. Anders Wijkman är vice president för Romklubben och medlem av Europaparlamentet och han är också rådgivare hos Global Utmaning.

16.00    How Uppsala will be fossil fuel free by 2030 av Björn Sigurdson.

Björn Sigurdson är klimatstrateg hos Uppsala kommun. Initiativtagare till Uppsalas klimatprotokoll, ett nätverk av 32 större företag, myndigheter och universitet samt miljörörelsen i Uppsala. Under dess andra period 2011-2014 minskade utsläppen från nätverket med 11%, vilket är 2.5 gånger över målsättningen. Kommunfullmäktiges mål är att Uppsala ska bli fossilfritt (och förnybart) 2030 och klimatpositivt 2050.

17.00    Diskussioner, snacks och dryck

 

Alla intresserade är välkomna men anmäl gärna deltagande här.