Öppet rundabordsmöte med delseminarier 11 oktober

Hur blir Uppsala fossilfritt till 2030 och klimatpositivt till 2050?

Välkommen till Uppsala klimatprotokolls årliga konferens där vi visar på vikten av klimatpositiva framtidsvisioner. Låt dig inspireras och bidra i diskussionen om hur vi ska nå Uppsalas utmanande men nödvändiga klimatmål; fossilfritt 2030 och klimatpositivt 2050. Uppsala klimatprotokoll delar med sig av sju års unik erfarenhet och berättar om aktuella samverkansprojekt. Plats: Uppsala Konsert & Kongress.

Dagens program

08.30 Öppnar registreringen

09.00-10.30 Öppet rundabordsmöte. Medverkar gör bland annat Landshövdingen Göran Enander

10.30–11.00 Klimatsmart och ekologiskt fika

11.00–12.00 Parallella delseminarier:

  • Plast – Hur får vi bort den fossila plasten till 2030?

    Jonas Carlehed, hållbarhetschef på IKEA Sverige, föreläser om hur de fasar ut fossil plast och jobbar med återvunnen plast. Efter föreläsningen följer en paneldebatt med aktiva aktörer inom området.

  • Arbetspendling – Hur förbättrar vi arbetstagares hälsa genom arbetspendling?

    Erik Stigell, Dr i cykel, trafik och hälsa från Trivector, berättar om effekterna av att pendla aktivt till fots eller med cykel. Inte bara individen påverkas positivt utan även samhället i stort. Efter föreläsningen hålls en paneldebatt i ämnet.

  • Byggnation – Hur bygger vi klimatpositivt?

    Arne Olsson, Folkhems VD, föreläser om att bygga i trä. Vi identifierar nya och utökade möjligheter att bygga i materialet, med möjlighet att offentliggöra egna och gemensamma åtaganden. Aktiv paneldebatt inom området avslutar seminariet.  

12.00–13.00 Klimatsmart lunch och show med tv-kocken Maximillian Lundin på temat mat och klimat

13.00–14.00 Inspirationsföreläsning med Rob Hopkins, grundare för The Transition Movement

14.00- 14.30 Klimatsmart och ekologiskt fika och kulturell överraskning

14.30–15.30 Rundabordsmöte avslutas med sammanfattningar av delseminarierna och gemensamma slutsatser för det fortsatta arbetet

15.30–16.00 Mingel

Eventuella förändringar av programmet kan ske.

Inspirationstalare Rob Hopkins

 Rob Hopkins

Dagens inspirationstalare är Rob Hopkins, grundare och förgrundsfigur för rörelsen Transition Movement. Han föreläser om vikten av att skapa positiva framtidsvisioner när det gäller övergången till ett fossilfritt samhälle.

Läs mer om Rob Hopkins på hans webbplats.

Se Rob Hopkins TED-talk på www.ted.com.

Rundabordsmöte

Arbetssättet för Uppsala klimatprotokoll har inspirerats av FN:s klimatkonvention. Därför inleds och avslutas konferensen med rundabordsmöte där inriktningen för Uppsala klimatprotokoll bestäms.

Vid detta möte kommer vi bland annat förklara begreppet klimatpositiv och följa upp klimatmålen för år 2017. Mötet är öppet för alla deltagare under konferensen. Det är ett bra tillfälle att få inblick i hur Uppsala klimatprotokoll arbetar med att minska utsläppen av växthusgaser samt bidra och inspireras av pågående klimatarbete.

Klimatsmart lunch

 Maximillian Lundin

Dagens lunch presenteras och serveras av Maxmillian Lundin, kock, utbildare, vegan och författare till boken Miljödieten. Boken handlar om mat som är bra för både planeten och hälsan. Han berättar också om hur kommunen arbetar tillsammans med restauranger i Uppsala för att minska utsläppen av växthusgaser.

Boka och anmäl dig senast 29 september

Pris: 500 kronor (exklusive moms) för hela dagen. Klimatsmart lunch och fika ingår.

Medlemmar i Uppsala klimatprotokoll deltar utan kostnad (gäller två deltagare/medlem).

OBS! Glöm inte att välja vilket av delseminarierna du vill delta på.

Anmälan är bindande. Efter den 29 september återbetalas inga avbokningar.

Anmäl dig till klimatkonferensen senast 29 september

Kontakt

Om du har du frågor eller vill veta mer kan du mejla eller ringa Ida Folkesson, samordnare för klimatkonferensen.
E-post: ida.folkesson@uppsala.se 
Telefon: 072–584 0998

Läs mer Uppsala klimatprotokoll.