För forskare och studenter

Avdelningen för Ekologisk hållbarhet på kommunledningskontoret på Uppsala kommun leder och samordnar, följer upp och synliggör det övergripande arbetet med miljömässig hållbarhet och minskad klimatpåverkan. Detta arbete sker och utvecklas tillsammans med interna och externa aktörer.

Uppsalas klimatfärdplan

Klimatfärdplanearbetet med Uppsala klimatprotokoll har pågått sedan 2010 i samarbete mellan kommunen, SLU och Vattenfall. De senaste åren även med Uppsala Universitet och med allt fler aktörer såsom Energikontoret i Mälardalen och Biogas Öst. Färdplanen utvärderar om Uppsala kan gå mot klimatneutralitet och låga utsläpp 2050, det vill säga från cirka 6,5 ton 2011 till 0,5 ton per invånare 2050. 

Arbetet fortsätter att utvecklas hela tiden och vi välkomnar fler bidrag från forskare, doktorander och studenter. Läs gärna mer om arbetet med klimatfärdplanen och vilka bidrag som efterfrågas!
Klimatfärdplan Uppsala

Praktik

Som universitetsstudent finns möjligheten för praktik på Uppsala kommun och avdelningen för Ekologisk hållbarhet. 
Läs mer om våra praktikplatser